هنری

خط نسخ

                                                                                                                                       خط نسخ، در آغاز خطى بوده هم پایهٔ خط کوفی. اصل این خط از خط ”نبطی“ مى‌باشد. خط نسخ بطورکلى از اواخر قرن دوم هجرى رایج شد. ولى تا اواخر قرن سوم هجرى چندان متداول نبود.این خط توسط  میرزا احمد نیــــــــریزی ابداع شد که از او حدود ٩٩ جلد قران و هفتادو هفت صحیفه و دعا به یادگار مانده است.در جایی دیگر معروف است که دو خط نســـــخ و ثلث در قـرن سوم هجری،شخصی به نام ابوعلـی ابن مقله بیضاوی شیرازی با همکاری برادر خود از خط کـــوفی مشتق کرده است و پس از او ابن بواب در ترویج و تکامل آن نقش اساسی داشته است. این خط به تمام سرزمین‌هاى شرقى که تحت لواى اسلام بوده‌اند، گسترش یافت. ایرانیان براى نیازهایى چون کتابت نوعى نسخ بکار مى‌بردند که متفاوت بودو چون از نظر روان خوانی در درجه ی اول قرار دارد،لذا اغلب قرانـــــــــها با این خط تحریر می شود.

امتیاز مهم خط نسخ در رعایت نسبت است، که یکى از قواعد مهم خوشنویسى مى‌باشد که موجب زیبایى خط است. ابن‌مقلد تناسبات خط نسخ را استحکام بخشید و آن را به یکى از سطوح متعالى خوشنویسى رسانید.

در حال حاضر در کشورهاى اسلامی، خط نسخ اهمیت بسیار دارد و در تحریر آن بکار مى‌رود. حروف چاپ و ماشین تحریر نیز با این قلم فراهم آمده است و کتاب‌ها و نشریات نیز به همین خط چاپ مى‌شوند، که البته با نسخ قرآنى تفاوت‌هایى مختصر دارد.
خواندن و نوشتن در خوشنویسى نسخ بسیار ساده و روان است؛ علت آن نظم خاص و دقیقى است که در چیدن حروف و کلمات در داخل سطر بکار مى‌رود.

از این خط به وفور در آثار گرافیکی استفاده می شود.شکل حروف چاپی ،چون:روزنامه ای و ماشین تحریر از این خط گرفته شده است

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:24  توسط مرتضی طلایی  |